మోల్నుపిరవిర్‌పై మూడో దశ క్లినికల్‌ పరీక్షలుఅనుమతి కోరిన ఆప్టిమస్‌ ఫార్మా .

స్వల్ప, మధ్యస్థ లక్షణాలతో ఉన్న కొవిడ్‌-19ను అదుపు చేసే ఔషధంగా పేర్కొంటున్న మోల్నుపిరవిర్‌పై మూడో దశ క్లినికల్‌ పరీక్షలకు హైదరాబాద్‌కు చెందిన ఆప్టిమస్‌ ఫార్మా…