సూర్య దేవాయ… నమో నమః (రథసప్తమి ప్రత్యేకం)

 ఏటా మాఘశుద్ధ సప్తమిని రథసప్తమి పర్వదినంగా, సూర్య జయంతిగా భక్తజనులు ఘనంగా జరుపుకోవడం సంప్రదాయంగా వస్తోన్న సంగతి తెలిసిందే.  సూర్యుడు అందరి దేవుడు. అందుకే అనాది నుంచి ఏడాదికోమారు ఈ రోజున సూర్య భగవానుని…

‘వసంత పంచమి’ …మహా సరస్వతీ మనసా స్మరామి

”చంద్రికా చంద్రవదనా తీవ్రా మహాభద్రా మహాబలా భోగదా భారతీ భామా గోవిందా గోమతీ శివా” అని ప్రతిరోజూగాని, పంచమినాడు సప్తమి తిథులలో కాని సరస్వతీ జన్మనక్షత్రం రోజు గాని పూజించిన వారికి ఆ తల్లి…

ముక్కల పండుగ..కనుమ

సంక్రాంతి అంటే… ఏదో ఒక్కరోజు జరుపుకునే పండుగ కాదు. మూడు రోజులు కుటుంబమంతా కలిసి సంతోషంగా చేసుకునే పండగ. కొత్త పంట చేతికి వచ్చిన ఆనందంతో రైతులు చేసుకునే పండుగ ఇది. మొదటి రోజు…

పెద్ద పండగ..సంక్రాంతి

గొబ్బియల్లో… గొబ్బియల్లో… పూవు పూవు పూసిందంట ఏమీ పువ్వు పూసిందంట రాజావారి తోటలో జామ పువ్వూ పూసిందంటా అవునా.. అట్టా.. అక్కల్లారా… చంద్రగిరి భామల్లారా … తెలుగు వారి ఇళ్లలో పండగ అంటే సంస్కృతి,…

క్రిస్మస్..జీసస్ ని ప్రపంచం పరిచయం చేసుకున్న రోజు

నేడు రక్షకుడు మీ కొరకు పుట్టియున్నాడు. – లూకా 2:11 ఆ రాత్రి తమ ఊరికి ప్రక్కనున్న పొలాల్లో కొందరు పశువుల కాపరులు ఎప్పటిలాగే తమ గొర్రెల మందలను కాపలా కాస్తున్నారు. అప్పుడు ఊహీంచని…

‘గీతా జయంతి’ కానుక…తేలిక భాషలో ‘భగవద్గీత’

భగవద్గీత ..ఈ మహాకావ్యం గురించి వినని భారతీయుడు ఉండడు.  ప్రపంచానికి భగవాన్‌ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ  స్వయంగా అందించిన అద్బుత వ్యక్తిత్వ వికాసం  భగవద్గీత. ద్వాపర యుగంలో కురుక్షేత్ర సంగ్రామానికి ముందు అర్జునుడు దాయాదులతో యుద్ధం…