మహాలక్ష్మిగా అనుగ్రహం

Updated: October 4, 2019 12:00:00 AM (IST)

Estimated Reading Time: 0 minutes, 48 seconds

మహాలక్ష్మిగా అనుగ్రహం

లక్ష్మీం క్షీరసముద్ర రాజతనయాం శ్రీ రంగ ధామేశ్వరీం

దాసీభూత సమస్త దేవవనితాం

లోకైక దీపాంకురాం

శ్రీ మన్మంద కటాక్షలబ్ద 

విభవద్ర్భాహ్మేంద్ర గంగాధరాం

త్వాం త్రైలిక్య కుటుంబినీం 

సరసిజాం వందే ముకుంద ప్రియాం

సర్వజగత్తులకి కారణమైన పరాశక్తే లక్ష్మీ దేవి. ఈ జగత్తు అంతా ఏ శక్తి చేత రక్షింపబడుతున్నదో , ఆ శక్తే "లక్ష్మీ"!!!!!!! లక్ష్యతే మీయతే అనయా ఇతి లక్ష్మి అని అన్నారు ...లక్ష్మణాత్ లక్ష్మి"! ఈ జగత్తులో ప్రతిదానికి ఒక లక్షణం ఉంది. ఆ లక్షణాన్ని అనుసరించే సర్వవిధ ప్రవర్తనలు సంభవమవుతాయి. అలా జగత్తుకి హేతభూతమైన లక్ష్మణ శక్తి లక్ష్మీ. 

శరన్నవరాత్రుల ఏడవ రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఈ రోజు  శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవి అవతారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తోంది అమ్మవారు.

కమలాలను రెండు చేతులతో ధరించి, అభయ వరద హస్త ముద్రలను ప్రదర్శిస్తూ, గజరాజు సేవిస్తూ ఉండగా శ్రీ మహాలక్ష్మీ రూపంలో అమ్మ దర్శనమిస్తుంది. 

పురాణం ఏం చెప్తోంది

మహాలక్ష్మీ దేవి సర్వమంగళ కారిణి. ఐశ్వర్య ప్రదాయిని. అష్టలక్ష్ముల సమష్టి రూపమే మహాలక్ష్మి. ఈమె క్షీరాబ్ధి పుత్రిక. డోలాసురుడనే రాక్షసుడిని సంహరించిన దేవత మహాలక్ష్మి. శక్తి త్రయంలో ఈమె మధ్య శక్తి. ఈ దేవిని ఉపాసిస్తే ఫలితాలు శీఘ్రంగా కలుగుతాయని పురాణాలు

కామెంట్స్